Bạc Liêu: Năm 2019 "nước rút" hướng tới "về đích" xây dựng nông thôn mới và phát triển toàn diện

Thứ năm - 09/01/2020 09:36
Năm 2019 được Tỉnh ủy xác định là năm “nước rút”, là tiền đề để tỉnh ta “về đích” vào năm 2020, quyết định sự thành bại của các mục tiêu, nhiệm vụ và nhiệm kỳ. Do đó, ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch và ban hành Chỉ thị yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương đặc quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đề cao trách nhiệm, bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với ban thường vụ Tỉnh Ủy Bạc Liêu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (Ảnh: MĐ)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với ban thường vụ Tỉnh Ủy Bạc Liêu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (Ảnh: MĐ)
Tỉnh Bạc Liêu, là một tỉnh thuộc duyên hải vùng bằng sông Cửu Long, nằm trên bán đảo Cà Mau, miền đất cực Nam của Tổ Quốc. Xuất phát điểm là một địa phương nỗ lực để khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Trong đó, tập trung xây dựng, phát triển nông nghiệp - nông thôn được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Sau hơn 42 năm xây dựng và phát triển, nông nghiệp - nông thôn Bạc Liêu đã đạt được nhiều thành tựu, đặc biệt với phong trào cả nước “xây dựng Nông thôn mới”, nông thôn Bạc Liêu như được tiếp thêm sức mạnh và bước đầu đã gặt hái nhiều kết quả đáng phấn khởi. Mục tiêu của xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại Bạc Liêu chính là phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Đồng thời, hướng đến thực hiện thắng lợi mục tiêu Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn. Do vậy, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo ra nhiều giá trị và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân là thước đo quyết định hiệu quả, chất lượng của XDNTM trên địa bàn tỉnh.
Năm 2019 được Tỉnh ủy xác định là năm “nước rút”, là tiền đề để tỉnh ta “về đích” vào năm 2020, quyết định sự thành bại của các mục tiêu, nhiệm vụ và nhiệm kỳ. Do đó, ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch và ban hành Chỉ thị yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương đặc quyết tâm chính trị cao nhất, quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, đề cao trách nhiệm, bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Với nỗ lực của các địa phương trong triển khai thực hiện, trong đó tập trung vào những nội dung cốt lõi, cách làm hay, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhất là 02 huyện Vĩnh Lợi, Hồng Dân đang phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2019 và thị xã Giá Rai phấn đấu đạt chuẩn vào giữa năm 2020. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 21 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 07 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 19 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí. Các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; kết quả đã có 35 ấp đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Đẩy mạnh liên kết, hợp tác và triển khai nhiều mô hình
Qua 10 năm XDNTM, các địa phương đua nhau phát triển nhiều mô hình thông qua việc đi học tập các mô hình sản xuất trong và ngoài tỉnh gắn với phát động nông dân tự sáng tạo mô hình. Chỉ tính riêng vùng sản xuất phía Bắc Quốc lộ 1A, các địa phương đã cho ra đời hàng chục mô hình sản xuất như: lúa - tôm, lúa - cá, tôm - cua - cá, lúa - màu, chuyên rau màu, mô hình nuôi cua đinh, nuôi cá bống tượng, nuôi cá chình, nuôi chim le le, nuôi gà và vịt siêu thịt, siêu trứng…; Về con tôm, qua 10 năm XDNTM, đến nay Bạc Liêu liên kết được với 3 doanh nghiệp chủ lực hợp tác sản xuất với nông dân là Công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Thiên Phú, Âu Vững, Tôm miền Nam với diện tích hơn 3.000ha, so với tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên 139.589ha; hay trong sản xuất lúa đến nay xây dựng được 23 cánh đồng mẫu lớn với diện tích 11.640ha, so với tổng diện tích gieo trồng lúa trên 185.000ha.
Hướng đến xây dựng nền nông nghiệp toàn diện
Bạc Liêu đã và đang đẩy mạnh phong trào XDNTM, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM). Phong trào XDNTM đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nhiều ấp NTMKM trong tỉnh đã được công nhận.
Qua gần 10 năm thực hiện chương trình XDNTM, Bạc Liêu đã từng bước xây dựng nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; thực hiện tái cơ cấu trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp. Nhờ xây dựng các cánh đồng mẫu lớn nên sản lượng lúa, tôm và các loại thủy sản đều tăng; diện tích nuôi tôm siêu thâm canh, thâm canh, bán thâm canh ngày càng được mở rộng. Lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ, nhất là công nghiệp chế biến thủy sản phát triển khá ổn định. Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển nhanh cả về số lượng và quy mô kinh doanh, phương thức hoạt động ngày càng đa dạng, tạo nhiều kênh lưu thông hàng hóa thông suốt từ thành thị đến nông thôn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.
Bên cạnh đó, việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã tạo vùng nguyên liệu lớn giúp doanh nghiệp thuận tiện trong việc thu mua, bao tiêu sản phẩm. Ngành chức năng cũng đã chuyển giao các tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất lúa và nuôi trồng thủy sản, từng bước thay đổi tập quán sản xuất của nông dân. Ngày càng có nhiều nông dân áp dụng quy trình sản xuất lúa theo chương trình “3 giảm, 3 tăng”, chương trình “1 phải, 5 giảm”, IPM; nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao; các mô hình sản xuất nuôi trồng đa cây, đa con kết hợp. Các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến thủy sản xuất khẩu đã áp dụng sản xuất theo chương trình HACCP;... Đồng thời thực hiện chương trình đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp, xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, từng bước hướng đến sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn kết với chế biến, tiêu thụ.
Nhằm huy động các nguồn lực xã hội cho phát triển kinh tế nông thôn, tỉnh đã ban hành các chính sách, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi đầu tư và triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, nông thôn... Cùng với đó, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo toàn tỉnh giảm dần theo từng năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng cao; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng 2 - 3 lần so với năm 2008.
Để đạt được những kết quả đáng tự hào ấy phải ghi nhận những cách làm sáng tạo, quyết tâm và nỗ lực rất nhiều từ các địa phương mà tiêu biểu là huyện Phước Long (địa phương được Trung ương chọn là 1 trong 5 huyện điểm của cả nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới). Bắt tay xây dựng Nông thôn mới, Đảng bộ và nhân dân huyện Phước Long đã khơi dậy truyền thống yêu nước, chung sức, chung lòng trong thực hiện 19 tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới, và đến nay 7/7 xã trên toàn huyện đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Phước Long đang tiếp tục nâng cao các tiêu chí để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu, bền vững đến năm 2020. Đồng thời, ban hành nhiều nghị quyết về xây dựng Nông thôn mới như Nghị quyết 03/NQ-HU về xây dựng huyện Phước Long xanh - sạch - đẹp, Nghị quyết 05/NQ-HU về đẩy mạnh phát triển kinh tế từ nay đến năm 2020…
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) đã ban hành Nghị quyết 02/NQ-TU về đẩy mạnh xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, đề ra mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu có 50% số xã đạt chuẩn Nông thôn mới; Phước Long được Trung ương công nhận là huyện Nông thôn mới; Vĩnh Lợi cơ bản hoàn thành tiêu chí huyện Nông thôn mới và TP. Bạc Liêu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn Nông thôn mới. Đồng thời, Bạc Liêu sẽ huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội như: Cơ bản hoàn thành các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu trên địa bàn xã, ấp, gồm: Giao thông, điện, thủy lợi, trường học, các trạm y tế, bệnh viện, cơ sở vật chất văn hóa góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng mức thụ hưởng trực tiếp cho cư dân nông thôn. Đặc biệt, sẽ tập trung đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi - thủy nông nội đồng để đáp ứng yêu cầu của sản xuất nông nghiệp và phục vụ dân sinh; đầu tư các công trình điện đảm bảo cung cấp phục vụ sinh hoạt và sản xuất; xây dựng chợ nông thôn phát triển đúng theo quy hoạch, đáp ứng nhu cầu giao thương hàng hóa; hệ thống bưu điện văn hóa xã được duy trì và đổi mới hoạt động, chất lượng; tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo; Tăng cường vận động thêm nguồn lực xã hội hóa để chăm lo nhà ở cho đối tượng gặp khó khăn…
Lời kết
Với truyền thống cách mạng đầy tự hào, xây dựng Nông thôn mới từ nay đến năm 2020 hứa hẹn sẽ tạo thêm nhiều thành tựu mới và nông nghiệp - nông thôn của tỉnh Bạc Liêu sẽ mở ra nhiều cơ hội tăng tốc, bức phá, chủ động hội nhập và phát triển nhanh, bền vững. Đưa Bạc Liêu phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, hiện thực hóa sự mong muốn của nhiều thế hệ lãnh đạo đi trước cũng như của tất cả người dân Bạc Liêu, đó là đưa tỉnh ta thoát khỏi tình trạng tỉnh nghèo, vươn lên vào nhóm các tỉnh khá trong khu vực.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Báo cáo số 207/BC-UBND tỉnh Bạc Liêu ngày 10 tháng 7 năm 2019, về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.
  2. baobaclieu.vn
  3. baclieu.gov.vn
  4. baoxaydung.com
Hoàng Oanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây